van az a pénz ...
... ami visszatalál
itt vagy most:     »

Start számla és Babakötvény (kalkulátor)

Start számla és Babakötvény Manapság számos gyermekcélú megtakarítás közül választhatunk, melyek közül a legismertebb a Start számla vagy ismertebb nevén a Babakötvény.

Népszerűségét egyrészt a folyamatos állami marketingnek, másrészt az ingyenességnek, a biztonságnak, az infláció feletti garantált és meglehetősen jó hozamnak valamint az állami támogatásnak köszönheti, mely egy egyszerű kalkulátor segítségével jó előre számítható.

Sorrendben: 1. életkezdési támogatás, 2. Start számla és Babakötvény

1. Életkezdési támogatás

Az állam alanyi jogon, minden 2005. december 31-e után született magyar állampolgárságú, és magyarországi lakcímmel rendelkező újszülöttnek egyszeri életkezdési támogatást ad.
A hátrányos helyzetű családok számára az állam ezen felül még további összeget biztosít a gyermekük 7. és 14. születésnapján.
Az életkezdési támogatást a gyermekünk - csak ő, mi nem - kizárólag 18 éves korában veheti fel, addig ez az összeg egy számlán pihen. Ezt a számlát nevezzük Kincstári letéti start számlának. A számlanyitás és feltöltés automatikusan a gyermek születésével megtörténik, nem kell külön kérvényezni.

Ezzel a számlával alapvetően nincs további teendő, olyannyira, hogy ide mi magunk be sem fizethetünk újabb összegeket, mert ezen a számlán kizárólag az egyszeri életkezdési támogatás (valamint a hátrányos helyzetűek esetében a plusz kétszeri támogatás) lehet, amit az állam a minden évben az éves inflációnak megfelelően növel.
Tehát azzal kalkulálhatunk, hogy gyermekünk 18 éves korában a születésekor kapott összeg vásárlóerejével bíró pénzösszeget kapja majd meg.


2. Start számla és Babakötvény

Babakötvény kalkulátor A gyakorlatban a Kincstári start-értékpapírszámlát nevezzük röviden Start számlának.
A Kincstári start-értékpapírszámla 2006 óta a Magyar Államkincstárnál nyitható gyermekcélú megtakarítási számla. A Start számla nyitását nekünk kell elindítani. Tehát a Kincstári letéti start számlával ellentétben, ez nem indul automatikusan gyermekünk születésekor.

Ha nyitunk egy Start számlát, akkor az Államkincstár egyrészt automatikusan átvezeti erre az életkezdési támogatást és annak inflációval egyező kamatát, másrészt a későbbiekben az általunk befizetett megtakarításokkal együtt automatikusan kizárólag Babakötvénybe fekteti.

A Babakötvény tulajdonképpen egy állampapír, amit az állam bocsájt ki minden évben, 1 forintos alapcímletben. Így bármikor, bármekkora összeget befizetünk a Start számlára, annak minden forintját, minden esetben kizárólag a gyermekünk születési évében kibocsátott egyedi sorozatszámú Babakötvénybe fektetik a teljes futamidő alatt. Futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év.

A Babakötvényeket minden év február 2-án bocsájtják ki és a következő év január 31-ig érvényesek, a kamatokat pedig az állam minden évben december 2-án, illetve február 2-án adja az éves befizetések alapján.

Ha pl. gyermekünk 2021. szeptember 12-én született és nyitunk a nevére egy Start számlát, akkor az oda befizetett pénzt – 2021 és 2040 (+19 év) között – minden alkalommal a 2040/S sorozatszámú Babakötvénybe fektetik, és ide fektetik az évente jóváírt kamatot is.

A teljes megtakarítás az adott kötvénysorozatból gyermekünk 18. születésnapját követő január 31-én jár le, azaz a példánál maradva 2040. január 31-én. Nagykorúvá váló gyermekünknek nem kötelező megvárni ezt a dátumot, mert már a 18. életévének betöltése után igényelheti a kifizetést a töredék évre számított kamatokkal együtt.

Gyermekünk 18. születésnapja után azonban már nem fizethetünk be többet ebbe a megtakarításba.

A Start számla nyitása ingyenes és egyszerű, ráadásul a számlavezetés is díjmentes.

Miért éri ez meg az államnak? Mert Babakötvény címen állampapírt vásárolunk, s ezzel kölcsönt adunk az államnak a gyermekünk 18. születésnapjáig, de legkésőbb a Babakötvény futamidejének lejáratáig. Tulajdonképpen pénzbeli költségek helyett, az államtól való függőséggel "fizetünk".

Start számlát nemcsak újszülött gyermekünknek nyithatunk (tehát nem csak babákra vonatkozik), hanem akár 18 éves koráig bármikor. Ilyen esetben viszont:

  • a számlanyitás után három évig akkor sem veheti fel gyermekünk a Babakötvény megtakarítását, ha időközben nagykorú lett
  • gyermekünk 18. születésnapja után már nem fizethetünk a Start számláraBabakötvény kalkulátor

Mivel a Babakötvény hozama mindig infláció feletti, így a kalkulátor a tiszta, infláción túli hozamgyarapodással, azaz reálhozammal számol. A végeredmény pedig olyan összeg, amit a mai vásárlóértéken nézhetünk (mintha ma kapnánk kézhez a futamidő végi teljes összeget).

A kalkulátor úgy számol, a jelenlegi évben nyitjuk meg a Start számlát és vásárolunk először Babakötvényt, ami a gyermek születésétől számított 19. évben jár le.
A Babakötvényt akkor tudjuk maximálisan kihasználni, ha a gyermek születésének évében indítjuk útjára.

Gyermek születési éve:
Befizetett összeg évente (Ft):


Babakötvény állomány alakulása

A magyar Babakötvény állomány az elmúlt hónap végén (2022.09.30) összesen 185,29 milliárd forintot tett ki.

A gyermekek (szülei) a Babakötvények révén ennyi állampapírt tartanak a kezükben. Az állampapír az államnak nyújtott hitel (államadósság), azaz a magyar állam ennyivel tartozik a gyermekeknek. A "hitel" visszafizetése a gyermekek nagykorúságakor válik esedékessé.


A számok milliárd Forintban értendők.

Babakötvény
sorozatok
Gyermek születése
(év)
Állomány
(forint)
Hátralévő idő
(év)
2032/S2013116 136 544 87210
2033/S201412 523 143 09511
2034/S201510 100 981 65012
2035/S20169 964 765 03213
2036/S20179 204 895 72814
2037/S20188 972 126 32115
2038/S20197 522 058 04416
2039/S20206 050 191 44217
2040/S20213 949 429 09518
2041/S 2022868 121 63419

Jól látszik, hogy 2033-ban komoly fejtörést fog okozni az államnak a babakötvény tulajdonosok kifizetése.


Start számla nyitása

Ma már nem csak kizárólag magyar állampolgársággal és magyar lakcímmel rendelkező gyerekeknek nyithatunk Start számlát, hanem a magyar lakcím nélküli, magyar állampolgárságú vagy magyar állampolgárság nélkül, de magyar igazolvánnyal rendelkező gyerekeknek is.

Magyar állampolgárságú gyermeknek nyitandó Start számla
A legegyszerűbb, ha a családi pótlékra jogosult szülő nyitja meg a Start számlát a Magyar Államkincstár bármelyik ügyfélszolgálatán, így ugyanis csak az ő személyi igazolványára, lakcímkártyájára és adóazonosító igazolványára van csupán szükség.
Más hozzátartozó is elindíthatja a megtakarítási számlát, de a családi pótlékra jogosult szülő hivatalos irataira szükség van, és más hozzátartozó esetében a gyermekkel való rokoni kapcsolatot is igazolni kell, ezért ...
Emellett pedig szükség van a gyermek nevére, akinek megnyitjuk a Start számlát, a születési helyére, dátumára, a lakcímkártyájára és az anyja nevére is.

Start számla "külföldi magyar" gyermeknek
Külföldön élő, de magyar állampolgárságú, illetve magyar állampolgárság nélkül, magyar igazolvánnyal rendelkező gyermekünk számára is nyithatunk Start számlát.
Ezekben az esetekben a számlát nyitó szülő vagy hozzátartozó a saját személyazonosságának igazolására alkalmas okmányok – útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya, illetve ha van, akkor magyar adókártya – bemutatásával indíthat Start számlát.
Ezen felül szükség van mindkét esetben a gyermek állampolgárságát és személyazonosságát igazoló eredeti hatósági igazolványokra. Emellett pedig a Magyarországon élő külföldi gyermekek esetén be kell mutatni a magyar igazolványt, a külföldön élő, de magyar állampolgárságú gyermek esetében pedig az eredeti lakcímet igazolóigazolványt is.
A 2017. július 1-je után született, külföldön élő, de magyar gyerekek, vagy magyar igazolvánnyal rendelkező külföldi gyerekek is megkapják az államtól az életkezdési támogatást, viszont nem automatikusan, hanem igényelni kell.

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok listája PDF formátumban letölthető »

Már nem feltétlenül szükséges a személyes megjelenés a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásához, mert 2020. április 27-től az Ügyfélkapun keresztül (Magyarország.hu) már otthonról is megnyithatjuk gyermekünk részére a Kincstári Start-értékpapírszámlát a Magyar Államkincstár legújabb fejlesztésének köszönhetően.
Babakötvény vásárlására pedig a Webkincstár-, Mobilkincstár elektronikus csatornákon is lehetőség van.Befizetés a Start számlára, állami támogatás, kifizetés

A Start számlának nincs minimum vagy elvárt befizetése. Minden szülő annyit fizet(het) be, amennyit éppen félre tud tenni, vagy erre a célra szán. Lehetőségünk van az egyik hónapban magasabb összeget, azt követően pedig kevesebbet fizetni a Start számlára, vagy évente egyösszegben befizetni – ahogy a pénztárcánk engedi.

Kamat:
A Start számla kamata gyakorlatilag két részből áll össze. Az egyik, a KSH által minden évben közzétett infláció, a másik pedig az állam által e felett garantált 3 százalékpontos kamatprémium.

Ez azt jelenti, hogy például 2021-ben az éves infláció mértéke 5,1% volt, ezért 2022-ben a kamat 5,1%+3%, tehát összesen 8,1%.

A Babakötvényre járó kamat bármely esetben is legalább 3%, aminek értelmében negatív infláció esetén is legalább ekkora hozamot biztosít az állam. Erre volt is példa 2014-ben és 2015-ben.

Állami támogatás:
A Start számlára befizetett összeg után az állam 10% támogatást ad. Ez a támogatás csak az adott évben teljesített befizetés 10%-a. Félreértés ne essék, nem a teljes megtakarítás 10%-át jelenti.
Ez az évi 10%-os állami támogatás maximalizálva van 2022. január óta 12.000 forintban. Ez az összeg havi 10.000 vagy éves szintű 120.000 forint befizetésével érhető el, "maxolható ki". 2022 előtt ez a maximális támogatási összeg évi 6.000 Ft volt.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagyunk jogosultak, úgy ez az összeg évi 24.000 forintra nő, tehát 10% helyett 20%-os állami támogatást kaphatunk.

A Start számla kifizetése:
A Start számlán összegyűlt pénzéhez kizárólag a gyermekünk 18. születésnapja után, de legkorábban a számla nyitástól számított 3. év után férhet hozzá, előbb nincs rá lehetősége. A kifizetés egy összegben történik, amivel egyidőben a számla meg is szűnik.

A felvehető összeg adó-, járulék- és illetékmentes.


Tetszett?! FB Ajánlom Reddit Megosztom Twitter Megosztom

"A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített."
(Dale Carnegie)

» oldaltérkép «
minket itt is FB FB YT TW TW megtalálsz