van az a pénz ...
... ami visszatalál
itt vagy most:     »

Start számla és Babakötvény (kalkulátor)

Start számla és Babakötvény Manapság számos gyermekcélú megtakarítás közül választhatunk, melyek közül a legismertebb a Start számla vagy ismertebb nevén a Babakötvény.

Népszerűségét egyrészt a folyamatos állami marketingnek, másrészt az ingyenességnek, a biztonságnak, az infláció feletti garantált és meglehetősen jó hozamnak valamint az állami támogatásnak köszönheti, mely egy egyszerű kalkulátor segítségével jó előre számítható.

Sorrendben: 1. életkezdési támogatás, 2. Start számla és Babakötvény

1. Életkezdési támogatás

Az állam alanyi jogon, minden 2005. december 31-e után született magyar állampolgárságú, és magyarországi lakcímmel rendelkező újszülöttnek egyszeri életkezdési támogatást ad.
A hátrányos helyzetű családok számára az állam ezen felül még további összeget biztosít a gyermekük 7. és 14. születésnapján.
Az életkezdési támogatást a gyermekünk - csak ő, mi nem - kizárólag 18 éves korában veheti fel, addig ez az összeg egy számlán pihen. Ezt a számlát nevezzük Kincstári letéti start számlának. A számlanyitás és feltöltés automatikusan a gyermek születésével megtörténik, nem kell külön kérvényezni.

Ezzel a számlával alapvetően nincs további teendő, olyannyira, hogy ide mi magunk be sem fizethetünk újabb összegeket, mert ezen a számlán kizárólag az egyszeri életkezdési támogatás (valamint a hátrányos helyzetűek esetében a plusz kétszeri támogatás) lehet, amit az állam a minden évben az éves inflációnak megfelelően növel.
Tehát azzal kalkulálhatunk, hogy gyermekünk 18 éves korában a születésekor kapott összeg vásárlóerejével bíró pénzösszeget kapja majd meg.


2. Start számla és Babakötvény

Babakötvény kalkulátor A gyakorlatban a Kincstári start-értékpapírszámlát nevezzük röviden Start számlának.
A Kincstári start-értékpapírszámla 2006 óta a Magyar Államkincstárnál nyitható gyermekcélú megtakarítási számla. A Start számla nyitását nekünk kell elindítani. Tehát a Kincstári letéti start számlával ellentétben, ez nem indul automatikusan gyermekünk születésekor.

Ha nyitunk egy Start számlát, akkor az Államkincstár egyrészt automatikusan átvezeti erre az életkezdési támogatást és annak inflációval egyező kamatát, másrészt a későbbiekben az általunk befizetett megtakarításokkal együtt automatikusan kizárólag Babakötvénybe fekteti.

A Babakötvény tulajdonképpen egy állampapír, amit az állam bocsát ki minden évben, 1 forintos alapcímletben. Így bármikor, bármekkora összeget befizetünk a Start számlára, annak minden forintját, minden esetben kizárólag a gyermekünk születési évében kibocsátott egyedi sorozatszámú Babakötvénybe fektetik a teljes futamidő alatt. Futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év.

A Babakötvényeket minden év február 2-án bocsátják ki és a következő év január 31-ig érvényesek, a kamatokat pedig az állam minden évben december 2-án, illetve február 2-án adja az éves befizetések alapján.

Ha pl. gyermekünk 2021. szeptember 12-én született és nyitunk a nevére egy Start számlát, akkor az oda befizetett pénzt – 2021 és 2040 (+19 év) között – minden alkalommal a 2040/S sorozatszámú Babakötvénybe fektetik, és ide fektetik az évente jóváírt kamatot is.

A teljes megtakarítás az adott kötvénysorozatból gyermekünk 18. születésnapját követő január 31-én jár le, azaz a példánál maradva 2040. január 31-én. Nagykorúvá váló gyermekünknek nem kötelező megvárni ezt a dátumot, mert már a 18. életévének betöltése után igényelheti a kifizetést a töredék évre számított kamatokkal együtt.

Gyermekünk 18. születésnapja után azonban már nem fizethetünk be többet ebbe a megtakarításba.

A Start számla nyitása ingyenes és egyszerű, ráadásul a számlavezetés is díjmentes.

Miért éri ez meg az államnak? Mert Babakötvény címen állampapírt vásárolunk, s ezzel kölcsönt adunk az államnak a gyermekünk 18. születésnapjáig, de legkésőbb a Babakötvény futamidejének lejáratáig. Tulajdonképpen pénzbeli költségek helyett, az államtól való függőséggel "fizetünk".

Start számlát nemcsak újszülött gyermekünknek nyithatunk (tehát nem csak babákra vonatkozik), hanem akár 18 éves koráig bármikor. Ilyen esetben viszont:

  • a számlanyitás után három évig akkor sem veheti fel gyermekünk a Babakötvény megtakarítását, ha időközben nagykorú lett
  • gyermekünk 18. születésnapja után már nem fizethetünk a Start számláraBabakötvény kalkulátor

Mivel a Babakötvény hozama mindig infláció feletti, így a kalkulátor a tiszta, infláción túli hozamgyarapodással, azaz reálhozammal számol. A végeredmény pedig olyan összeg, amit a mai vásárlóértéken nézhetünk (mintha ma kapnánk kézhez a futamidő végi teljes összeget).

A kalkulátor úgy számol, hogy a jelenlegi évben nyitjuk meg a Start számlát és vásárolunk először Babakötvényt, ami a gyermek születésétől számított 19. évben jár le. (A Babakötvényt akkor tudjuk maximálisan kihasználni, ha a gyermek születésének évében indítjuk útjára.)
Babakötvény állomány alakulása

A magyar Babakötvény állomány az elmúlt hónap végén (2023.08.31) összesen 232,88 milliárd forintot tett ki.

A gyermekek (szülei) a Babakötvények révén ennyi állampapírt tartanak a kezükben. Az állampapír az államnak nyújtott hitel (államadósság), azaz a magyar állam ennyivel tartozik a gyermekeknek. A "hitel" visszafizetése a gyermekek nagykorúságakor válik esedékessé.


A számok milliárd Forintban értendők.

Babakötvény
sorozatok
Gyermek születése
(év)
Állomány
(forint)
Hátralévő idő
(év)
2032/S2014 előtt138 525 214 9179
2033/S201415 573 140 66010
2034/S201512 894 298 45511
2035/S201612 622 492 22912
2036/S201711 754 481 87513
2037/S201811 717 913 30314
2038/S201910 201 952 23115
2039/S20208 654 503 17216
2040/S20216 550 060 87317
2041/S20223 716 615 01618
2042/S 2023668 755 05319

Véleményünk szerint 2033-ban komoly fejtörést fog okozni az államnak a 2032/S babakötvény tulajdonosok kifizetése.


Start számla nyitása

Ma már nem csak kizárólag magyar állampolgársággal és magyar lakcímmel rendelkező gyerekeknek nyithatunk Start számlát, hanem a magyar lakcím nélküli, magyar állampolgárságú vagy magyar állampolgárság nélkül, de magyar igazolvánnyal rendelkező gyerekeknek is.

Magyar állampolgárságú gyermeknek nyitandó Start számla
A legegyszerűbb, ha a családi pótlékra jogosult szülő nyitja meg a Start számlát a Magyar Államkincstár bármelyik ügyfélszolgálatán, így ugyanis csak az ő személyi igazolványára, lakcímkártyájára és adóazonosító igazolványára van csupán szükség.
Más hozzátartozó is elindíthatja a megtakarítási számlát, de a családi pótlékra jogosult szülő hivatalos irataira szükség van, és más hozzátartozó esetében a gyermekkel való rokoni kapcsolatot is igazolni kell, ezért ...
Emellett pedig szükség van a gyermek nevére, akinek megnyitjuk a Start számlát, a születési helyére, dátumára, a lakcímkártyájára és az anyja nevére is.

Start számla "külföldi magyar" gyermeknek
Külföldön élő, de magyar állampolgárságú, illetve magyar állampolgárság nélkül, magyar igazolvánnyal rendelkező gyermekünk számára is nyithatunk Start számlát.
Ezekben az esetekben a számlát nyitó szülő vagy hozzátartozó a saját személyazonosságának igazolására alkalmas okmányok – útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya, illetve ha van, akkor magyar adókártya – bemutatásával indíthat Start számlát.
Ezen felül szükség van mindkét esetben a gyermek állampolgárságát és személyazonosságát igazoló eredeti hatósági igazolványokra. Emellett pedig a Magyarországon élő külföldi gyermekek esetén be kell mutatni a magyar igazolványt, a külföldön élő, de magyar állampolgárságú gyermek esetében pedig az eredeti lakcímet igazoló igazolványt is.
A 2017. július 1.-je után született, külföldön élő, de magyar gyerekek, vagy magyar igazolvánnyal rendelkező külföldi gyerekek is megkapják az államtól az életkezdési támogatást, viszont nem automatikusan, hanem igényelni kell.

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok listája PDF formátumban letölthető »

Már nem feltétlenül szükséges a személyes megjelenés a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásához, mert Ügyfélkapun keresztül már otthonról is megnyithatjuk gyermekünk részére.
Babakötvény vásárlására pedig a Webkincstár-, Mobilkincstár elektronikus csatornákon is lehetőség van.

Befizetés a Start számlára, kamat, állami támogatás, kifizetés

A Start számlának nincs minimum vagy elvárt befizetése. Minden szülő annyit fizet(het) be, amennyit éppen félre tud tenni, vagy erre a célra szán. Lehetőségünk van az egyik hónapban magasabb összeget, azt követően pedig kevesebbet fizetni a Start számlára, vagy évente egyösszegben befizetni – ahogy a pénztárcánk engedi.

Kamat:
A Start számla kamata gyakorlatilag két részből áll össze. Az egyik, a KSH által minden évben közzétett infláció, a másik pedig az állam által e felett garantált 3 százalékpontos kamatprémium.

Ez azt jelenti, hogy például 2022-ben az éves infláció mértéke 14,5 százalék volt, ezért 2023-ban a kamat 14,5+3, tehát összesen 17,5 százalék.

A 2032/S kötvény kamata minden év decemberében fordul, ezért az majdnem 2 éves késéssel követi le az inflációt. A 2032/S babakötvény kamata 2023-ban 8,1 százalék.

A Babakötvényre járó kamat bármely esetben is legalább 3 százalék, aminek értelmében negatív infláció esetén is legalább ekkora hozamot biztosít az állam. Erre volt is példa 2014-ben és 2015-ben.

Állami támogatás:
A Start számlára befizetett összeg után az állam 10 százalék támogatást ad. Ez a támogatás csak az adott évben teljesített befizetés 10 százaléka. Félreértés ne essék, nem a teljes megtakarítás 10 százalékát jelenti.
Ez az évi 10 százalékos állami támogatás maximalizálva van 2022. január óta 12.000 forintban. Ez az összeg havi 10.000 vagy éves szintű 120.000 forint befizetésével érhető el, "maxolható ki".

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagyunk jogosultak, úgy ez az összeg évi 24.000 forintra nő, tehát 10 százalék helyett 20 százalékos állami támogatást kaphatunk.

A Start számla kifizetése:
A Start számlán összegyűlt pénzéhez kizárólag a gyermekünk 18. születésnapja után, de legkorábban a számlanyitástól számított 3. év után férhet hozzá, előbb nincs rá lehetősége. A kifizetés egy összegben történik, amivel egyidőben a számla meg is szűnik.

A felvehető összeg adó-, járulék- és illetékmentes.

Tetszett?! FB Ajánlom Reddit Megosztom Twitter Megosztom

"Az életem tanulságát négy szóban tudom összefoglalni: SOHA NE ADD FEL!"
(Winston Churchill)


minket itt is
megtalálsz

© 2009 - 2023 vásárlóCsapat.hu
Fel