van az a pénz ...
... ami visszatalál
itt vagy most: / /

GYET információk 2024

A Gyermeknevelési támogatás, azaz a GYET összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, azaz 2023-ban is és 2024-ben is bruttó 28 500 Ft. Ebből az összegből még nyugdíjjárulék kerül levonásra. A nyugdíjjárulék-fizetés miatt a GYET beleszámít a nyugdíjra jogosító szolgálati időbe, sőt, a nők 40 év szolgálati idejébe is.

Ki és meddig jogosult a gyermeknevelési támogatásra?

Ha egy család legalább három gyermeket vállal, akkor a szülő (általában az anya) főállású szülővé (főállású anyává) válik. A főállású anyaság a gyermeknevelési támogatás (GYET) igénybevételének lehetőségét jelenti. Gyermeknevelési támogatásra (GYET) tehát az a szülő, vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma három alá csökken.

GYET melletti munkavégzés - lehet-e GYET mellett, főállású anyaként dolgozni?

GYET folyósításakor az a személy, aki igénybe veszi GYET-et (a főállású anya) kereső tevékenységet legfeljebb heti 30 órában folytathat, vagy korlátlanul, ha a munkavégzés otthon történik, valamint a napközbeni ellátást biztosító intézménybe (bölcsőde, óvoda, iskola) is viheti gyermekét (nem kell vele otthon maradni).
Akinek a GYET mellett nincs bejelentett munkahelye, értelemszerűen nem fizet SZJA-t, így a családi adókedvezményt sem tudja igénybe venni.

Mire elég a GYET? Nagyjából arra, amire a kétgyermekes családi pótlék. Mutatjuk!

Nem jár gyermeknevelési támogatás annak, aki

  • a gyerekeket nem saját otthonukban neveli
  • rendszeres pénzellátásban részesül. Ebbe nem tartozik bele a GYES, vagy az emelletti munka után járó táppénz, baleseti táppénz, illetve a súlyos fogyatékos gondozott után járó ápolási díj sem.
  • előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti
  • olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el

GYET igénylés

A gyermeknevelési támogatás iránti igény benyújtása a "Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár (feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak). Az igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg legfeljebb két hónapra jár a GYET.

Ha a jogosultság feltételeiben - időközben kap más, a gyettel összeférhetetlen ellátást is, vagy személyes adataiban - változás következik be, akkor azt a folyósítónak 15 napon belül be kell jelenteni. Amennyiben ez elmarad, és a hatóság utólag értesül a változásokról, akkor a jogosulatlanul kapott ellátást vissza kell fizetni.

További kérdések és válaszok GYET témában a Magyar Államkincstár honlapján olvashatók.


Így alakult az elmúlt években - GYET-et igénybe vevők havi átlagos száma

A legfrissebb adatok szerint legutóbb 30 260 igénylőnek folyósították. 2023-ra vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Családi támogatásokra a Kormány évről évre amúgy is egyre kevesebb összeget fordít a költségvetésből.


Családi támogatások:
Családi pótlék utalás    |    Adókedvezmény    |    Anyasági támogatás    |    CSED    |    GYED    |    GYES    |    GYET

Fel
FB Ajánlom Reddit Megosztom X Bejegyzem
Link Másolom

"Ha el akarsz jutni oda, ahol még soha sem jártál, akkor meg kell tenni olyat, amit még soha nem tettél."
(Brian Tracy)

adatvédelem » oldaltérkép « bemutatkozó
minket itt is
megtalálsz

Copyright © vásárlóCsapat 2009-2024.