van az a pénz ...
... ami visszatalálitt vagy most:     »

Családi pótlék utalás 2020 - Mikor érkezik?

Családi pótlék utalás 2020 Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek neveléséhez, iskoláztatásával járó költségekhez családi pótlék formájában. A korábbi családi pótlék elnevezést két részre bontották, így a nevelési ellátás vagy az iskoláztatási támogatás képezi a családi pótlék (csp) fogalmát: attól függően jár a családi pótlék egyik vagy másik típusa, hogy a gyermek elérte-e már a tanköteles kort.

Családi pótlék utalása

A családi pótlék fontos támogatás a gyermeket nevelő személyek számára, nem mindegy mikor érkezik. A családi pótlék utalás időpontja nem feltétlenül egyezik meg a bankszámlán történő jóváírással. Bankszámlára utalás esetén 1-2 nap, míg a postai kifizetésnél 4-6 nap múlva lesz elérhető a kiutalt családi pótlék összege.Családi pótlék utalás időpontjai 2020-ban
HónapA várható banki jóváírás napja
(ekkor lesz a családi pótlék a
számlán)
2020. januári2020. február 4-5
2020. februári2020. március 3-4
2020. márciusi2020. április 2-3
2020. áprilisi2020. május 5-6
2020. májusi2020. június 3-4
2020. júniusi2020. július 2-3
2020. júliusi2020. augusztus 4-5
2020. augusztusi2020. augusztus 28-31
2020. szeptemberi2020. október 3-4
2020. októberi2020. november 3-4
2020. novemberi2020. december 2-3
2020. decemberi2020. december 21-22

Ne felejtsd el, augusztusban dupla családi pótlék érkezik! (a szeptemberi utalás viszont így kimarad)


 

Az utalás időpontjai tájékoztató jellegűek! A folyósítás úgy működik, hogy a családi pótlékot utólag, a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján utalják el. Ha a hónap első napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, úgy tolódik a családi pótlék utalása, kézbesítése, és csak ezt követően érkezik meg az ellátás.

A fenti időpontok nem csupán a családi pótlékra érvényesek, ezeken a napokon történik a GYED, a GYES, a CSED ellátások utalása is.
2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár (MÁK) folyósítja a családtámogatási ellátásokat.

Családi pótlék feltétele, összege és emelése

A családi pótlék 2020-ban is alanyi jogon jár, összege 2008 január elseje óta változatlan , vásárlóereje azóta jelentősen (41,1 százalékkal) csökkent, ami a szegény, hátrányos helyzetű gyermekes családokat sújtja legfőképp. Egyértelmű, hogy a mai árak mellett a családi pótlék összege rendkívül alacsony, de azokban a családokban, ahol komoly anyagi gondokkal küzdenek, ez is sokat jelent a mindennapokban.

Ebben az évben már nem várható a családi pótlék emelése, sőt az emelés az eddigi ismeretek szerint 2020-ban is elmarad majd.

A családi pótlék összege 2020-ban (havonta, Ft)
1 gyermekes család12.200
1 gyermeket nevelő egyedülálló13.700
2 gyermekes család (gyermekenként)13.300
2 gyermeket nevelő egyedülálló (gyermekenként)14.800
3 vagy többgyermekes család (gyermekenként)16.000
3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló (gyermekenként)17.000
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek 23.300
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő25.900
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos nagykorú személy20.300

Családi pótlék összegek forrása: Magyar Államkincstár (MÁK)

A családi pótlék alanyi jogon jár ugyan, mégis feltételhez kötött:

  • Az átalakított családi pótlékból származtatott iskoláztatási támogatás azt jelenti, hogy ha a gyerek már tanköteles és iskolába jár, akkor iskoláztatási támogatás illeti a szülőt, de ezt az összeget csak abban az esetben kapja meg, ha a gyerek nem hiányzik 50 óránál többet igazolatlanul.
  • Amennyiben a kisgyermek egyelőre óvodás korú, akkor nem hiányozhat igazolatlanul az óvodából 20 napnál többet, különben a nevelési ellátás néven futó családi pótlék utalás felfüggesztésre kerülhet.

Családi pótlék igénylése

Családi pótlékot bármely szülő igényelheti, aki gyermeket nevel. Nevelési támogatás vagy iskoláztatási támogatás (azaz családi pótlék) igénybevételéhez hivatalos formanyomtatvány benyújtása szükséges, mely a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapjáról letölthető: kérelem családi pótlék megállapítására (MÁK).


Meddig jár / lesz a családi pótlék?

A jogszabály szerint a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár, illetve addig, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, mikor betölti a 20. - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. - életévét.

Köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

Az érettségit követően ha gyermek nem tanul tovább, vagy felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait, akkor már nem jár családi pótlék a gyermek után. Ilyen esetben a családi pótlék ugyanis csak a tanév végéig, azaz június végéig kerül utalásra. Érettségi után továbbra is köznevelési intézményben tanuló gyermek után továbbra is jár a családi pótlék, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti.

Viszont ha felsőoktatási intézményben továbbtanul a gyerek, és van fiatalabb testvére (aki után egyelőre jár a családi pótlék), akkor a szülő kérvényezheti, hogy vegyék figyelembe azt a gyermeket is, aki még tanul, de családi pótlék már nem jár utána. Így a fiatalabb testvér(ek) magasabb összegű családi pótlékra jogosult(ak). Például egy kétgyermekes családnál, ha a nagyobbik leérettségizett, és egyetemen tanul tovább, akkor a fenti táblázat alapján nem az egy gyermek után járó 12.200 forintot, hanem a kétgyermekesek 13.300 forintját kaphatja a szülő.

A családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe vehető gyermek (aki után már nem jár családi pótlék): aki köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben a szülőnek a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát köznevelési intézmény esetén az "Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról" elnevezésű nyomtatványon, felsőoktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszony igazolással igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve a családi pótlék folyósításának időtartama alatt évente, tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói jogviszony esetén október 15-ig kell igazolni. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba. A családi pótlék hivatalos információi (MÁK) »

Kinek és meddig jár az emelt családi pótlék összege?

Emelt összegű családi pótlék összege abban az esetben jár a gyermek után, ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos.
Az emelt összegű családi pótlék addig jár, amíg a betegség fennáll vagy amíg a gyermek be nem tölti a 18. életévét. Ha a gyermek betöltötte a 18 éves kort, és köznevelési intézménybe jár, azesetben továbbra is jogosult a magasabb összegű támogatásra addig, míg tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti.

Az emelt összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos igazolása szükséges.
Arról, hogy mely betegségek jogosítanak az ellátásra, arról az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet ad útmutatást.Családi pótlék kalkulátor 2020


Eltartott gyermek(ek) száma:
A gyermekek közül felsőfokú tanulmányokat végzők száma:
A gyermekek közül tartósan betegek vagy fogyatékosok száma:  
Egyedülálló vagy két szülő neveli a gyermek(ek)et
A családi pótlék utalás havonta:  Ft


Van a véleményed a családi pótlékról, vagy a családtámogatásokról?
Írd meg, szólj hozzá! Minden vélemény számít.
(regisztráció és név nélkül)


#5625 2020.09.16 vásárlóCsapat: (#5616 válasza)
Kedves Attila,
A kérés, az kérés. Kicsit átalakítottuk a családi bérkalkulátort és megnöveltük a figyelembe vehető gyermekek számát.
EgyetértekNem értek egyet0
#5616 2020.09.14 Attila: (-)
Hat gyermekünk van, nem lehetne a kalkulátort 5 gyermeknél többre is kiegészíteni?
Köszönöm!
EgyetértekNem értek egyet+1
#5597 2020.08.31 4gyerekesAnya: (-)
Tanárként dolgozom, és az iskolában képtelenek normálisan kiszámolni, és elmagyarázni az adózást. 4 gyermekünk van, férjemmel mindketten dolgozunk, és több kalkulátort is megnéztünk, de mindegyik rosszul számolt. Ez az első, ami teljesen korrektül, és jól számol, úgy, hogy a GYES változását is jól kalkulálta (legidősebb most lett nagykorú), és az én fizetésemet is. (én 4 gyerekes Anya vagyok, a családi adókedvezményt teljes egészében a férjem érvényesíti)

Köszönjük a kalkulátor készítőinek az alaposságát!
EgyetértekNem értek egyet0

A hozzászólások csak a hozzászólók véleményét tükrözik.
További családtámogatással kapcsolatos vélemények itt »
Családi pótlék hírek


Petíció indult, hogy megduplázzák a családi pótlékot    (2020.07.13)

Az aHang felületén indult hazai petíciót civil szervezetek indították, és bárki csatlakozhat hozzá. A családi pótlék megduplázásáért küzdők szerint a koronavírus-járvány miatt különösen fontos, hogy segítsék a magyar családokat, ezen belül is a hátrányos helyzetű kisgyerekeseket.
Forrás: https://nlc.hu/csalad/20200713/csaladi-potlek-emeles-pe...

Tiltakozik az MSZP: "A kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot és a nyugdíjminimumot!"    (2020.05.24)

A párt közösségi oldalán azt írja, a Fidesz-kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot, a nyugdíjminimumot, az anyasági támogatást, így azok elvesztették értéküket, mert az árak viszont az egekbe emelkedtek.
Forrás: www.atv.hu/belfold/20200524-tiltakozik-az-mszp-a-korman...

Szabó Tímea: Arcátlanság, amit a kormány művel    (2020.04.09)

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke szerint elégtelenek a Novák Katalin államtitkár által bejelentett családvédelmi intézkedések, alapjövedelemre és a családi pótlék megkétszerezésére lenne szükség. Azt mondja, a 13. havi nyugdíj visszavezetésének hívott bejelentés rossz vicc, a cinizmus netovábbja.
Forrás: www.klubradio.hu/adasok/szabo-timea-arcatlansag-amit-a-...

Momentum: "Egy ilyen helyzetben a családvédelemnek nem a hétfős autókról kellene szólnia"    (2020.04.08)

A családtámogatásokat a jövőben is bővíti a kormány. Novák Katalin azt is bejelentette, hogy járulék-kedvezményeket vezettek be, és új diákhitelre is lehetőség lesz. Az ellenzék a családi pótlék megduplázását sürgeti, és úgy véli, a kormány intézkedései nem elég hatékonyak.
Forrás: www.atv.hu/belfold/20200408-momentum-egy-ilyen-helyzet...

Kiakadt a DK: a Fidesz nem akarja megemelni a családi pótlékot    (2020.02.17)

A párt közleményében azt írja, a Fidesz leszavazta a DK családvédelmi törvényjavaslatát, amelyben a családi pótlék és más gyermekvédelmi támogatások emelését szorgalmazták.
Forrás: www.atv.hu/belfold/20200217-kiakadt-a-dk-a-fidesz-nem-...


A családi pótlékot utalás útján kéred? Hol és mennyiért bankolsz havonta? Érdekes szavazás »

Családi támogatások:
Családi pótlék    |    Adókedvezmény    |    Anyasági támogatás    |    CSED    |    GYED    |    GYES    |    GYETTetszett az írásunk? Oszd meg másokkal is!

Ha értesülni szeretnél az oldalunkon megjelenő hírekről, akkor kedveld, és kövesd Facebook vagy Twitter oldalunkat!