van az a pénz ...
... ami visszatalálitt vagy most:     »

Családi pótlék utalás 2023

Családi pótlék utalás 2023 Az állam havonta pénzzel járul hozzá a gyermek(ek) neveléséhez, iskoláztatásával járó költségekhez családi pótlék formájában. A korábbi családi pótlék elnevezést két részre bontották, így a nevelési ellátás vagy az iskoláztatási támogatás képezi a családi pótlék (csp) fogalmát. Attól függően jár a családi pótlék egyik vagy másik típusa, hogy a gyermek elérte-e már a tanköteles kort.


Családi pótlék feltétele, összege és emelése

2023-ban nem lesz családi pótlék emelés.

A családi pótlék összege 2023-ban (havonta, Ft)
1 gyermekes család12.200
1 gyermeket nevelő egyedülálló13.700
2 gyermekes család (gyermekenként)13.300
2 gyermeket nevelő egyedülálló (gyermekenként)14.800
3 vagy többgyermekes család (gyermekenként)16.000
3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló (gyermekenként)17.000
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek 23.300
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő25.900
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos nagykorú személy20.300

Családi pótlék összegek forrása: Magyar Államkincstár (MÁK)

Mire elég a családi pótlék? Bemutatjuk!

A családi pótlék hivatalosan alanyi jogon jár ugyan, mégis feltételhez kötött:

  • Amikor a gyerek már tanköteles lesz és iskolába jár, olyankor iskoláztatási támogatás illeti a szülőt. Ezt az összeget csak abban az esetben kapja meg, ha a gyerek nem hiányzik 50 óránál többet igazolatlanul.
  • Mikor a kisgyermek még óvodás korú, akkor nem hiányozhat igazolatlanul az óvodából 20 napnál többet. Különben a nevelési ellátás néven futó családi pótlék felfüggesztésre kerülhet.


Családi pótlék kalkulátor 2023


Eltartott gyermek(ek) száma:
A gyermekek közül felsőfokú tanulmányokat végzők száma:
A gyermekek közül tartósan betegek vagy fogyatékosok száma:  
vagy
A családi pótlék utalás havonta:  Ft

Családi pótlék igénylése

A családi pótlék nem jár automatikusan. Igényelni kell a gyermek születését követően a Kormányablaknál vagy a munkahelyen (ha az társadalombiztosítási kifizetőhely). A családi pótlék a gyermek születése után bármikor igényelhető, visszamenőleg azonban csak két hónapra fizetik ki.

Ne várjunk például fél évig a születés után, mert akkor az első négy hónapnyi támogatást elbukjuk.

Családi pótlékot a Kormányhivatal fiókjaiban bármely szülő igényelheti, aki gyermeket nevel. Nevelési támogatás vagy iskoláztatási támogatás igénybevételéhez hivatalos formanyomtatvány benyújtása szükséges. A nyomtatvány a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető: kérelem családi pótlék megállapítására (MÁK).


Meddig jár a családi pótlék?  • A jogszabály szerint a családi pótlék a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Illetve addig, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, mikor betölti a 20. - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. - életévét.

    Köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

  • Érettségit követően, mikor a gyermek nem tanul tovább, vagy felsőoktatásban folytatja, akkor már nem jár családi pótlék a gyermek után. Ilyen esetben a családi pótlék csak a tanév végéig, azaz június végéig kerül utalásra. Érettségit követően továbbra is köznevelési intézményben tanuló gyermeket továbbra is megilleti a családi pótlék. Legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti.

    Viszont ha felsőoktatási intézményben tanul tovább a gyerek, és van fiatalabb testvére, a szülő kérvényezheti a figyelembe vételét. Így a fiatalabb testvér(ek) magasabb összegű családi pótlékra jogosult(ak). Például egy kétgyermekes családnál a nagyobbik leérettségizett, és egyetemen tanul tovább. Ekkor a fenti táblázat alapján nem az egy gyermek után járó 12.200 Ft-ot, hanem a kétgyermekesek 13.300 forintját kaphatja a család.

    Figyelembe vehető gyermek (aki után már nem jár családi pótlék): aki köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tanulója, első felsőfokú szakképzésben / alapképzésben / mesterképzésben / egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres pénzjövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben a szülő a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve a családi pótlék folyósításának időtartama alatt évente igazolni kell. Tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói jogviszony esetén október 15-ig. A felsőoktatásban tanulók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba. A családi pótlék hivatalos információi »


Kinek és meddig jár az emelt családi pótlék?

Emelt családi pótlék abban az esetben jár a gyermek után, ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos.
Az emelt összegű családi pótlék addig illet, amíg a betegség fennáll, vagy amíg a gyermek be nem tölti a 18. életévét. Ha a gyermek betöltötte a 18 éves kort, és köznevelési intézménybe jár, úgy továbbra is jogosult a magasabb összegre. Egészen addig, míg tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti.

Az emelt összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos igazolása szükséges.
Arról, hogy mely betegségek jogosítanak az ellátásra, arról az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet ad útmutatást.


Családi pótlék utalása

Amikor el kell tartani a családot, akkor minden forint számít. A családi pótlék pedig fontos juttatás a gyermeket nevelők számára, ilyenformán nem mindegy mikor jön, meddig, melyik következő utalásig kell beosztani a pénzt. A családi pótlék utalás időpontja nem feltétlenül egyezik meg a bankszámlán történő jóváírással. Bankszámlára utalás esetén 1-2 nap, míg a postai kifizetésnél 4-6 nap múlva lesz elérhető a kiutalt a családi pótlék összege.

Mikor lesz családi pótlék utalás 2023-ban? Íme, hónapról hónapra


Családi pótlék utalás időpontjai 2023-ban
HónapA várható banki jóváírás napja
(ekkor lesz a családi pótlék a
számlán)
2023. januári2023. február 2-3
2023. februári2023. március 2-3
2023. márciusi2023. április 4-5
2023. áprilisi2023. május 3-4
2023. májusi2023. június 2-5
2023. júniusi2023. július 4-5
2023. júliusi2023. augusztus 2-3
2023. augusztusi2023. augusztus 24-25
2023. szeptemberi2023. október 3-4
2023. októberi2023. november 3-6
2023. novemberi2023. december 4-5
2023. decemberi2023. december 20-22

Forrás: Magyar Államkincstár

A legközelebbi utalás indításának várható időpontja: 2023. június elseje.A 2023-as családi pótlék utalás időpontjai tájékoztató jellegűek! A folyósítás úgy működik, hogy a családi pótlékot utólag, a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján utalják el. Ha a hónap első napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, úgy tolódik a kifizetés, kézbesítés. Ilyen esetben csak ezt követően érkezik meg az ellátás a családi kasszába.

A fenti tranzakciós időpontok nem csupán a családi pótlékra érvényesek. Ezeken a napokon történik a GYED, a GYES, a CSED járandóságok utalása is.
A családtámogatási ellátásokat nem a Kormányhivatal, hanem a Magyar Államkincstár (MÁK) folyósítja. Az Államkincstár által elindított utalás után a pénz a bankszámlára mindenképpen az adott hónap 5. napjáig megérkezik.Mennyit utalt ki az állam?

Az elmúlt áprilisi hónapban családi pótlékra a Kormány az Államkincstáron keresztül 25,8 milliárd forintot utalt el. A 2023. évben így alakult a családi pótlékok kiutalt összege az előző év azonos hónapjához képest.

HónapÖsszes családi pótlék utalás
értéke (milliárd forint)
Változás az
előző évhez képest
(%)
január25,8 +0,00
február25,8 -0,39
március25,9 -0,38
április25,8-0,39

forrás: Pénzügyminisztérium


Így alakult az elmúlt években - Családi pótlékban részesülő családok és gyermekek havi átlagos száma 2023-ig


Forrás: KSH

A felső kék vonal a családi pótlékban részesülő gyermekek számát, míg az alsó piros vonal a családok számát mutatja.


Családi pótlék hírek

Családi pótlék helyett élelmiszerjegy! - így nem lehet elinni, elkártyázni a pénzt    (2023.03.21)

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza a családi pótlék részletes szabályait. A családi pótlék és annak összege körül évek óta folyamatosak a politikai viharok, így ne csodálkozzunk, hogy szakértők folyamatosan próbálják a rendszert megújítani, megreformálni. Egy ilyen tervet vezetett fel Róna Péter közgazdász a családi pótlékkal kapcsolatban, melynek részletei:
Forrás: https://profitline.hu/csaladi-potlek-helyett-elelmiszer...

Itt a válasz, emeli-e végre a kormány a családi pótlék összegét    (2023.01.31)

Választ kapott az MSZP a családi pótlék megduplázására vonatkozó javaslatára. A kormány szerint olyan családvédelmi rendszert hoztak létre, ami 150-200 százalékos családi pótlék emeléssel egyenértékű.
Forrás: https://mfor.hu/cikkek/makro/itt-a-valasz-emeli-e-vegre...

Január 1-től az első gyermek születése után közel 350 ezer dinárt kapnak a szülők az államtól    (2023.01.25)

Az első gyermek születése után járó családi pótlék 2023. január 1-től 345.398,70 dinár, közölte az illetékes tárca, miután Darija Kisić családgondozási és demográfiai miniszter aláírta az erről szóló határozatot.
Forrás: https://www.vajma.info/cikk/szerbia/32330/Januar-1-tol-...


Családi támogatások:
Családi pótlék    |    Adókedvezmény    |    Anyasági támogatás    |    CSED    |    GYED    |    GYES    |    GYET
Tetszett?! FB Ajánlom Reddit Megosztom Twitter Megosztom

"Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben, mert amikor a lehetőség kopogtat az ajtajukon, éppen a hátsó kertben keresgélik a négylevelű lóheréket."
(Walter Chrisler)

» oldaltérkép «
 
minket itt is megtalálsz