van az a pénz ...
... ami visszatalál

Családi pótlék információk 2024

Az állam havonta pénzzel járul hozzá a gyermek(ek) neveléséhez, iskoláztatásával járó költségekhez családi pótlék formájában.

A családi pótlék hivatalosan alanyi jogon jár ugyan, mégis feltételhez kötött:

  • Amikor a gyerek már tanköteles lesz és iskolába jár, olyankor iskoláztatási támogatás illeti a szülőt. Ezt az összeget csak abban az esetben kapja meg, ha a gyerek nem hiányzik 50 óránál többet igazolatlanul.
  • Mikor a kisgyermek még óvodás korú, akkor nem hiányozhat igazolatlanul az óvodából 20 napnál többet. Különben a nevelési ellátás néven futó családi pótlék felfüggesztésre kerülhet.

A családi pótlék összege óta változatlan, minden hónapban (amíg a jogosultság fennáll) a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján utalják el.


Családi pótlék igénylése

A családi pótlék nem jár automatikusan. Igényelni kell a gyermek születését követően a Kormányablaknál vagy a munkahelyen (ha az társadalombiztosítási kifizetőhely). A családi pótlék a gyermek születése után bármikor igényelhető, visszamenőleg azonban csak két hónapra fizetik ki.

Ne várjunk pl. fél évig a születés után, mert akkor az első négy hónapnyi támogatást elbukjuk.

Családi pótlékot a Kormányhivatal fiókjaiban bármely szülő igényelheti, aki gyermeket nevel. Nevelési támogatás vagy iskoláztatási támogatás igénybevételéhez hivatalos formanyomtatvány benyújtása szükséges. A nyomtatvány a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető.


Meddig jár a családi pótlék?  • A jogszabály szerint a családi pótlék a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Illetve addig, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, mikor betölti a 20. – sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét.

    Köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

  • Érettségit követően, mikor a gyermek nem tanul tovább, vagy felsőoktatásban folytatja, akkor már nem jár családi pótlék a gyermek után. Ilyen esetben a családi pótlékot csak a tanév végéig, azaz június végéig küldi az állam. Érettségit követően továbbra is köznevelési intézményben tanuló gyermeket továbbra is megilleti a családi pótlék. Legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti.

    Viszont ha felsőoktatási intézményben tanul tovább a gyerek, és van fiatalabb testvére, a szülő kérvényezheti a figyelembe vételét. Így a fiatalabb testvér(ek) magasabb összegű családi pótlékra jogosult(ak). Például egy kétgyermekes családnál a nagyobbik leérettségizett, és egyetemen tanul tovább. Ekkor a fenti táblázat alapján nem az egy gyermek után járó 12 200 Ft-ot, hanem a kétgyermekesek 13 300 forintját kaphatja a család.

    Figyelembe vehető gyermek (aki után már nem jár családi pótlék): aki köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tanulója, első felsőfokú szakképzésben / alapképzésben / mesterképzésben / egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres pénzjövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben a szülő a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve a családi pótlék folyósításának időtartama alatt évente igazolni kell. Tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói jogviszony esetén október 15-ig. A felsőoktatásban tanulók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba.Kinek és meddig jár az emelt családi pótlék?

Emelt családi pótlék abban az esetben jár a gyermek után, ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos.
Az emelt összegű családi pótlék addig illet, amíg a betegség fennáll, vagy amíg a gyermek be nem tölti a 18. életévét. Ha a gyermek betöltötte a 18 éves kort, és köznevelési intézménybe jár, úgy továbbra is jogosult a magasabb összegre. Egészen addig, míg tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti.

Az emelt összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos igazolása szükséges.
Arról, hogy mely betegségek jogosítanak az ellátásra, arról az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet ad útmutatást.

Fel
FB Ajánlom Reddit Megosztom X Bejegyzem
Link Másolom

"Ha buksz egymilliót, az a te bajod, de ha buksz 5 milliárdot, az már a kormány baja."
(Jordan Ellenberg)

adatvédelem » oldaltérkép « bemutatkozó
minket itt is
megtalálsz

Copyright © vásárlóCsapat 2009-2024.