van az a pénz ...
... ami visszatalál
itt vagy most: / /

Egészségügyi szolgáltatási (TB) járulék 2024

A TB járulék összegét minden magyar állampolgárnak meg kell fizetnie, vagy egyénileg, vagy a munkáltatója által. Aki dolgozik, attól a munkáltató automatikusan levonja a fizetéséből, aki azonban nem (a fizetés nélküli szabadság is ide tartozik), annak minden hónapban saját magának kell fizetnie ezt az összeget. A kismamák ellátásaiból automatikusan levonják az TB járulék összegét, és a nyugdíjasoknak sem kell külön fizetniük.

Tízmillió magyar emberből alig több mint négymillióan fizetik saját jövedelmük alapján az egészségügyi szolgáltatási járulékot (ismertebb nevén a TB járulék-ot). Hatmillió ember TB-jét tehát az állam fizeti (egyik zsebéből a másikba rakja a pénzt).

Természetesen a TB járulékért cserébe a befizető az állami egészségügyi intézményekben teljeskörű egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére lesz jogosult - amiről leginkább hosszú várólisták, tömött rendelők, az ellátással elégedetlen betegek, és megdöbbentő esetek jutnak mindenkinek eszébe.

TB járulék 2024-ben

2024-ben a minimálbér emelkedésével együtt a TB-járulék összege is nő. A megelőző évi 9 600 forint helyett 1 700 forinttal többel 11 300 forint mértékben (napi 380 Ft-ot jelent) kell minden hónapban hozzájárulni a magyar egészségügyi ellátás működtetéséhez. A megemelt TB járulékot először februárban kell befizetni azoknak, akik egyénileg fizetik hónapról-hónapra a saját TB-jüket.

ÉvTB járulék (Ft)
20084 350
20094 500
20104 950
20115 100
20126 390
20136 660
20146 810
20156 930
20167 050
20177 110
20187 320
20197 500
20207 710
20218 000
20228 400
20239 600
202411 300

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)


TB járulék fizetés egyénileg (magam után)

Az egészségügyi járulék fizetését belföldi állampolgárként (aki magyarországi lakcímmel rendelkezik) nem lehet megtagadni vagy felfüggeszteni. Ha valaki munkanélkülivé válik, akkor a munkahely megszűnése utáni naptól kezdődően TB járulék fizetésére van kötelezve minden magyar állampolgár, ezt pedig tizenöt napon belül kötelessége bejelenteni az adóhatósághoz. Mivel a munkanélkülivé válás bárkit váratlanul is érhet, ezért úgynevezett passzív jogon még 45 napig mindenki jogosult egészségügyi ellátásra, azonban a 46. naptól már el kell kezdenie fizetni a TB járulék esedékes havi összegét.

Abban az esetben, ha valaki álláskeresési járadékban (munkanélküli segély) részesül, akkor arra az időszakra (maximum 90 napig) nem kel külön TB-t fizetnie. Aki 90 nap után is munkanélküli, és már nem jogosult álláskeresési járadékra, annak addig, amíg állást keres, szükséges fizetnie a TB járulék havi összegét. (TB járulékot azoknak is kell fizetni, akiknek sohasem volt munkájuk.)
Ha valaki hosszabb időre külföldön vállal munkát, akkor érdemes itthon kijelentkeznie a TB járulék fizetésének kötelezettsége alól, hogy csak a külföldi országban fizesse az egészségügyi hozzájárulást, mert évekre visszamenőleg is kiszabhatja a NAV a be nem fizetett TB tartozás teljes összegét.

Aki érettségi után nem kerül be egyetlen felsőoktatási intézmény nappali képzésére sem, és munkát sem vállal, vagy aki esti vagy levelező rendben tanul, annak gondoskodnia kell a TB-járulékának megfizetéséről. A fizetést illetően a diákigazolvány érvényességi ideje a mérvadó. Nem kell fizetnie a járulékot annak a hallgatónak, akinek élő hallgatói jogviszonya van, de passzív félév miatt szünetelnek a tanulmányai.

Ha a munkavállaló egyedi megállapodást köt a munkáltatójával fizetés nélküli szabadságról, akkor a munkavállaló elveszíti a biztosítotti állapotát. Ebben az esetben szintén a (még mindig) munkavállalónak kell fizetnie saját maga után a TB járulékot. Ilyenkor nem alkalmazható a feljebb említett "45 napos szabály", tehát már a fizetés nélküli szabadság első napjától fizetni kell a TB-t.Fizetési kötelezettség és mentesség

A TB fizetés egy adatlap beküldésével kezdeményezhető bármely magyarországi adóhivatalnál. A megfelelően kitöltött "ÉV"T1011 dokumentumot (pl. 2024-ben a 24T1011 Adat- és változásbejelentő lapot) az adóhatósághoz kell eljuttatni: személyesen, postán, vagy online az ügyfélkapun keresztül.

A TB járulék összegét minden hónap tizenkettedik napjáig szükséges a megadott számlaszámra elutalni vagy csekken befizetni. Bankkártyás befizetés nem lehetséges, de online utalás esetén a NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető beszedési számlára kell az összeget befizetni.

számlaszám: 10032000-06055826
(IBAN-számlaszám: HU11100320000605582600000000)

Fontos, hogy átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet kell feltüntetni.
Létezik TB járulék fizetési mentesség is, mely azoknak a rászorultaknak jár, akiknek a havi jövedelme családjukat tekintve összesen nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 120 százalékát, vagy ha egyedül élnek, akkor havi jövedelmük nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 150 százalékát, és semmilyen vagyonnal nem rendelkeznek sem ők, sem a családjuk.
A TB fizetés alól mentességet az illetékes járási hivatalban lehet igényelni, melyről egyénileg döntenek.

Ha valaki hosszú ideig munkanélküli volt, bejelentkezett a TB járulék fizetéshez, de szerencsés módon talált magának állást, akkor kijelentkeznie már nem kell a kötelezettség alól. A munkába állás automatikus járulékfizetést jelent, és az egyéni fizetés ezáltal automatikusan megszűnik, nem történhet meg a dupla TB járulék fizetés esete.

Mi történik, ha valaki nem fizet?

Azok, akik nem biztosítottak és nem fizetnek egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot sem, nem lesznek biztosítottak. Ilyen esetben egy ellenőrzés alkalmával figyelmeztetést kapnak.
2020. július 1-jétől azok a személyek, akik nem fizetik az egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot és hat havi elmaradást halmoznak fel, a TAJ kártyájuk érvénytelenné válik, és nem lesznek jogosultak a térítésmentes egészségügyi ellátásra. Vagyis a betegnek, ha ellátták, ki kell fizetnie a szolgáltatást. A sürgősségi ellátást mindemellett továbbra sem lehet megtagadni. A TAJ kártya érvényességének visszaállítására az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulék rendezését követően, csak a jövőre nézve kerülhet sor.

Fel
FB Ajánlom Reddit Megosztom X Bejegyzem
Link Másolom

"A pénz értelmesen beszél, olyan nyelven, amelyet minden nemzet megért."
(Aphra Behn)

adatvédelem » oldaltérkép « bemutatkozó
minket itt is
megtalálsz

Copyright © vásárlóCsapat 2009-2024.