van az a pénz ...
... ami visszatalál
itt vagy most:     »

Fizetett szabadság kiszámítása 2023-ban

Szabadságkalkulátor 2023 Az éves szabadság - korábbi nevén rendes vagy fizetett szabadság - alapszabadságból valamint több címen is járó pótszabadság(ok)ból áll össze. Nincs benne sok matematika, nem szükséges hozzá kalkulátor.
A számítás képlete egyszerű: Szabadság = alapszabadaság + pótszabadság(ok).

Alapszabadság

Az alapszabadság, az a szabadság, ami minden, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót megillet, 20 nap. Ehhez jönnek kiegészítésül az alábbiakban részletezett pótszabadságok. Fontos tudni, hogy a részmunkaidős (6 és 4 órás) munkavállalónak is ugyanannyi nap szabadság jár, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozónak.

Életkor alapú pótszabadság

Nagyjából két-, háromévente nő a pótszabadság mértéke egy nappal. Először a munkavállaló 25, utoljára 45 éves korában növeli az összes szabadság mértékét. A fiatal munkavállalóknak is jár pótszabadság, mely utoljára abban az évben esedékes amikor a 18. életévét betölti.

ÉletkorPótszabadság
16-18+5
19-240
25-27+1
28-30+2
31-32+3
33-34+4
35-36+5
37-38+6
39-40+7
41-42+8
43-44+9
45-+10

A pótszabadság abban az évben jár először, amelyben a munkavállaló a törvényben meghatározott életkort betölti. A pótszabadságot nem kell arányosítani a születési időponthoz. Azaz, ha a munkavállaló 2023. december 31-én tölti be a 33. életévét, akkor a 2023. évre neki 4 nap pótszabadság jár ezen a jogcímen.

Ha viszont a munkáltatóval 2023. augusztus 31-én megszűnik a munkaviszonya, akkor még csak 3 munkanap életkor szerinti pótszabadságot kap, mivel abban a jogviszonyban még nem töltötte be a 33. életévét, tehát még nem szerzett jogosultságot a magasabb pótszabadságra. Természetesen, ha ezt követően (ugyanebben az évben) ismételten munkaviszonyt létesít, amely születése napján is fennáll, akkor az új munkaviszonyban a 4 munkanap pótszabadság a 2023. évre az új munkaviszony időtartamával arányosan megilleti.


Gyermek(ek) után járó pótszabadság

A saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek(ek) után járó pótszabadság először a gyermek születésének évében jár, utoljára pedig abban az évben, amikor 16. életévét betölti. Ez a kiegészítő szabadság mindkét szülőt megilleti.

Gyermekek
száma
Pótszabadság
1+2
2+4
3 vagy több+7

Ez a kiegészítő szabadság már a gyermek születésének évében teljes egészében jár. Mindegy, hogy az adott éven belül mikor van a gyermek születésnapja, a pótszabadságok számát éven belül nem kell arányosítani.

A gyermek után járó pótszabadság igényléséhez íme egy letölthető és kitöltendő nyomtatvány:
http://www.libora.hu/files/nyilatkozat-gyermek-utan-jaro-potszabadsagrol.pdf

Apaszabadság: Az apának gyermeke születése esetén egyszeri 10 nap szabadság jár (2023. január 1-től), amelyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig vehet ki. Az apaszabadság első 5 napjára a távolléti díjat kapja az apa, a 6. naptól azonban csak a távolléti díj 40 százalékára jogosult.

Fogyatékos gyermek: Ha a munkavállaló fogyatékos gyermeket nevel – olyan gyermeket akire magasabb összegű családi pótlék került megállapításra –, akkor +2 nap szabadság illeti meg gyermekenként évente. Ez a kiegészítő szabadság mindkét szülőt megilleti.


Egészségkárosodási pótszabadság

A legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodással rendelkező munkavállalót éves szinten +5 nap szabadság illeti meg. Szintén 5 nap pótszabadság jár évente annak a munkavállalónak, aki fogyatékossági támogatásra, vagy vakok személyi járadékára jogosult.


Munkaköri pótszabadság


  • A föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállalót a nehéz munkakörülményekre tekintettel évente +5 nap szabadság illeti
  • Ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évente +5 nap szabadság jár


Arányosítás

A teljes naptári évre megillető szabadság időarányosan jár, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, vagy év közben szűnt meg.
Az időarányosan megillető szabadság kiszámítása során össze kell adni az alap- és pótszabadságokat a teljes naptári évre vonatkozóan, és az így kapottat kell a tárgyévben munkában töltött idővel arányosítani, kivéve az apaszabadságot.

A szabadság kiadása

A szabadság kiadása a munkáltató joga és kötelezettsége, a kiadás előtt azonban meg kell hallgatnia a munkavállalót. A szabadságot úgy kell kiadni, hogy annak tartama legalább tizennégy összefüggő naptári nap legyen (de ettől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek).
A munkaviszony első három hónapját kivéve a munkavállaló jogosult arra, hogy 7 munkanap szabadságot – év közben kezdődő munkaviszony esetén ennek arányos részét – legfeljebb két részletben kérjen (pl. 4 + 3 nap vagy 2 + 5 nap, de nem 3 x 2 + 1 nap ).
A szabadság igényéről mindkét fél a másikat legalább 15 nappal korábban kell, hogy értesítse.

Betegszabadság

A munkáltató a munkavállalónak saját betegsége miatt naptári évenként összesen 15 munkanap betegszabadságot biztosít. A betegszabadság alatti jövedelempótlást nem a TB, hanem a munkáltató fizeti. A betegszabadság idejére a távolléti díj 70 %-a jár, ami bruttó összeg, tehát adó- és járulékköteles. A betegszabadság igénybevételéhez a keresőképtelenséget a kezelőorvos igazolja, vagy kórházi igazolás szükséges.

Temetési szabadság

Közeli hozzátartozó halála esetén a munkavállaló 2 nap szabadságot kap. Ez a rendes szabadságokba nem számít bele, nem csökkenti a fizetett szabadságok számát.

Közeli hozzátartozónak a házastárs, egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér valamint az élettárs minősül.


Tetszett?! FB Ajánlom Reddit Megosztom Twitter Megosztom

"Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja."
(Albert Einstein)

» oldaltérkép «
minket itt is megtalálsz