van az a pénz ...
... ami visszatalál
itt vagy most:     »

Konvektorcsere - Otthon Melege Program 2019
ZFR-KONVEKTOR/2017

Az Otthon Melege Program 2017 pályázatának 2019. évi újranyitása következtében magánszemélyek pályázhatnak lakóépületek és társasházi lakások fűtési rendszerei felújításának, földgázüzemű konvektorok cseréjének támogatására.
Hivatalos pályázati felhívás »


Mire és mennyi pénzt ad az állam?

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott), állékonysági problémával nem rendelkező, Pályázó magánszemély tulajdonában álló vagy önkormányzati bérlakás bérlője lakóépületek illetve egyedi fűtési rendszerrel rendelkező társasházi lakások új gázkonvektorokkal történő felszerelésére igényelhető támogatás.

Egy magánszemély csak egy épület/lakás vonatkozásában, és ugyanazon épületre / lakásra vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban.

A támogatás formája vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.
Kizárólag a Pályázó nevére, címére kiállított számlával azonosított és igazolt, forintban meghatározott, a támogatott beruházás megvalósítása során felmerült anyagköltségek, munkadíj, szakértői, tervezői, eljárási költségek számolhatóak el.
A támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10%-a, de minimum 50.000 Ft, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60%-a, de maximum 750.000 Ft. A projekt keretében a gázkonvektor készülékek bruttó 160.000 Ft egységáron számolhatóak el. Amennyiben egy készülék ennél magasabb áron kerül beszerzésre, a bruttó 160.000 Ft egységár feletti összeg nem elszámolható költségnek minősül.

Kik pályázhatnak?

Magánszemélyek: a pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Vagy a beruházással érintett önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásnak érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlője.
Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja vagy a cselekvőképtelen természetes személy nevében kirendelt gondnoka nyújthat be pályázatot.

A teljes pályázati keretösszeg 2,0 milliárd forint, melynek elosztása régiónként történik épületszám/régió arány alapján.

Jelentkezés módja és ideje

A támogatási kérelmeket a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton nyújthatják be az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek 2019. május 22-én 10:00 órától, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

Addig érdemes az útmutatót tanulmányozni, hogy a kitöltés már zökkenőmentes legyen.


Tetszett?! FB Ajánlom Reddit Megosztom Twitter Megosztom

"Egynek minden nehéz soknak semmi sem lehetetlen."
(Széchenyi István)

» oldaltérkép «
 
minket itt is megtalálsz